Společnost ALFA security service s.r.o. je ryze česká soukromá bezpečnostní agentura, která poskytuje širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti. Vznikla na základě zájmu společnosti o stále se zvyšující poptávku po bezpečnostních službách té nejvyšší kvality. Proto došlo i k propojení firem PH-Security servis s.r.o. a VKsecurity, které působí v oblasti bezpečnostních služeb na českém, ale i na evropském trhu již řadu let.

Vznikl tak, bezpečný trojúhelník.

Naše činnost je především zaměřena na preventivních opatřeních předcházející trestné činnosti, jejímu zmírnění a především k minimalizaci všech škod způsobených trestnou činností. Velmi úzce spolupracujeme s PČR a MP.

 

Poskytované služby:

Fyzická ostraha: - obchodní centra, administrativní centra, logistické celky, průmyslové komplexy a jiné typy objektů,

Technická ostraha: - dodávka, montáž, servis elektronických zabezpečovacích systému – alarmy EZS, kamerové systémy - CCTV, pochůzkové systémy - EVS, Pult Centrální Ochrany – PCO, strukturované kabelážní systémy – SKS, operativní technika – neoprávněné odposlechy.

Speciální služby: - služby soukromých detektivů, přeprava doprovod a transport cenin, osobní ochrana osob, zajištění bezpečnostních služeb na obchodních schůzkách, sportovních, kulturních a politických událostech a jiných akcích dle požadavků klienta.

Walking patrol : - pěší pochůzková a monitorovací činnost v průmyslových a obchodních centrech, satelitních vesničkách apod.

Bezpečnostní poradenství: - poradenství ve všech oblastech komerční bezpečnosti, návrhy optimálních opatření v návaznosti na bezpečnostní audit.

Komplexní bezpečnostní audit: - bezpečnostní audit komplexů a dalších objektů, prověrky bezpečnostních procedur objektů, zaměření na obecná a specifická rizika, testy funkčnosti bezpečnostních instalací,

Úklidový servis a správa nemovitostí: -  poskytujeme komplexní služby v oblasti úklidu v administrativních budovách, technických zařízení, prodejen,  skladů a privátního sektoru. Kromě vnitřního úklidu provádíme i údržbu venkovních ploch a zeleně. Též provozní a technické správy nemovitostí.

 

 

 

WalkingPatrol Copyright © 2020. All Rights Reserved.